"Реконструкция и разширение на товаро-разтоварна площадка пред Склад за готова продукция към Цех "Бутилиране" и изграждане на Подпорна стена, западно от цех „Бутилиране"


ОБЕКТ: "Реконструкция и разширение на товаро-разтоварна площадка пред Склад за готова продукция към Цех "Бутилиране" и изграждане на Подпорна стена, западно от цех „Бутилиране"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Карлсберг - България” АД

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 08/2021 - 

Още Проекти

Направете запитване