Избор на изпълнител за извършване на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Рехабилитация на улици в населени места с. Ясенково, с. Боян и с. Капитан Петко на територията на Община Венец“


ИМЕ НА ОБЕКТА: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Рехабилитация на улици в населени места с. Ясенково, с. Боян и с. Капитан Петко на територията на Община Венец“ с две обособени позиции.

Обособена позиция №1: територията на Република България, област Шумен, община Венец, с. Ясенково

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕНЕЦ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "ПАЛАМАРА" : „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ” АД – 96,50 %; „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 3,50 %;

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 07/2021 – 07/2022 г.


Още Проекти

Направете запитване