Довеждаща инфраструктура за Индустриален парк Шумен – I етап: Ново кръгово кръстовище № 2 на път I-2, на км. 119+800 и съпътстваща инфраструктура, ремонт на съществуващо кръгово кръстовище на път I-7, на км. 115+756


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Довеждаща инфраструктура за Индустриален парк Шумен – I етап: Ново кръгово кръстовище № 2 на път I-2, на км. 119+800 и съпътстваща инфраструктура, ремонт на съществуващо кръгово кръстовище на път I-7, на км. 115+756“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 02/2022 – 09/2022 г.


Още Проекти

Направете запитване