„Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Църквица, общ. Никола Козлево – ул. „Ленин“, ул. „Вела Пискова“, ул. „Ивайло“


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Църквица, общ. Никола Козлево – ул. „Ленин“, ул. „Вела Пискова“, ул. „Ивайло“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 10.2021 – 04.2022 г.


Още Проекти

Направете запитване