Рехабилитация и реконструкция по одобрени проекти на улична мрежа в град Шумен, ул. „Иван Кръстев Ивански“, квартал "Дивдядово“


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Рехабилитация и реконструкция по одобрени проекти на улична мрежа в град Шумен, ул. „Иван Кръстев Ивански“, квартал Дивдядово“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 07/2021 – 04/2022 г.


Още Проекти

Направете запитване