Рехабилитация и реконструкция по одобрени проекти на улична мрежа в град Шумен, улица от ОТ 135 до ОТ 136, квартал Боян Българанов


ИМЕ НА ОБЕКТА: Рехабилитация и реконструкция по одобрени проекти на улична мрежа в град Шумен, улица от ОТ 135 до ОТ 136, квартал Боян Българанов

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 08/2021 – 04/2022 г.


Още Проекти

Направете запитване