„Преместваем павилион“ в ПИ ид. № 83510.373.6, м. "Якова" землище на гр. Шумен община Шумен - Пътна връзка на път І-7 „Силистра – Шумен - Ямбол" при км. 120+525 /ляво /


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Преместваем павилион“ в ПИ ид. № 83510.373.6, м. "Якова" землище на гр. Шумен община Шумен - Пътна връзка на път І-7 „Силистра – Шумен - Ямбол" при км. 120+525 /ляво /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „КИММС“ ЕООД

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 12/2021 – 05/2022 г.


Още Проекти

Направете запитване