Рехабилитация на път SHU 1188 (І-7, о.п. Шумен – о.п. В. Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005), от км. 0+212 до км. 0+ 280, ведно с прилежащо съоръжение, община Шумен


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Рехабилитация на път SHU 1188 (І-7, о.п. Шумен – о.п. В. Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005), от км. 0+212 до км. 0+ 280, ведно с прилежащо съоръжение, община Шумен“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 06/2022 – 11/2022 г.


Още Проекти

Направете запитване