Инженеринг на обекти, свързани с външни водопроводи, по обособени позиции, както следва: в частта за Обособена позиция № 4: „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня –Варна– II етап от ПС “Чуката“ в посока с. Припек


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Инженеринг на обекти, свързани с външни водопроводи, по обособени позиции, както следва: в частта за Обособена позиция № 4: „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня –Варна– II етап от ПС “Чуката“ в посока с. Припек“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Водоснабдяване и канализация ООД - Варна

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 09/2021 – 12/2023 г.


Още Проекти

Направете запитване