Изграждане на трета клетка на обект:„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян"


ИМЕ НА ОБЕКТА:„Изграждане на трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Разград

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 08/2022 – 02/2024 г.


Още Проекти

Направете запитване